Viera Zimová

 rod. Juríčková, v Lúčnici 1971-1975vierka1vierka2 vierka3