Goralská trojka

Choreografia: tanečníci (čiastočná improvizácia)

Tancujú: Naďa Čermáková, Darina Babčanová-Heseková a Alojz Špaček (na zázname Ján Špaček)

1,40 min.