Kontakt

Naďa Čermáková: nadacermakova@gmail.com

Alojz Špaček: alojzspacek@centrum.sk

administrácia stránky: seniorkylucnice@gmail.com