Zápisnica a údaje o platbe členského

Zápisnica z Válneho zhromaždenia konaného dňa 29.1. o 17:30 hod je na nástenke v súbore. Prosíme všetkých, ktorý sa nezúčastnili VZ OZ Vienok, aby si ju prečítali a následne sa podpísali v kancelárii. Oznam o platbe členského, taktiež nájdete na nástenke v súbore.