DFS Vienok

Aktuality

Dovoľujeme si vás požiadať o 2% (3%) z vašich daní pre podporu činnosti DFS Vienok

Názov: VIENOK

IČO: 31770215

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie na webe alebo na tomto odkaze.

V roku 2024 bude súbor Vienok potrebovať finančnú podporu na nasledovné:

  • pravidelné nácviky pre 110 detí pod pedagogickým vedením skúsených inštruktorov a pedagógov
  • prenájom nácvičných priestorov
  • náklady spojené s výchovnými koncertami pre školy
  • letný tanečný tábor – inštruktori, technika, ľudová hudba, zdravotná starostlivosť, pedagogický dozor
  • doplnenie krojového fondu súboru
  • nákup nových krpcov, čižiem, rekvizít
  • dopravné náklady spojené s účasťou na festivaloch

Ako na to

Daňové priznania pre právnické osoby, obsahujú samostatné vyhlásenie pre poukázanie podielu z daní – 2% alebo len 1%.

Daňové priznania pre fyzické osoby typu FO- A alebo FO-B obsahujú samostatné vyhlásenie pre poukázanie 2% (3% – v prípade dobrovoľnickej činnosti) z daní bez podmienky samostatného daru vo výške 0,5% z daní.

Pre zamestnancov je k dispozícii vyhlásenie o poukázaní 2% / 3% a bude aj v súbore, plus od zamestnávateľa potvrdenie o zaplatení dane, obidve tlačivá treba podať na daňový úrad (v prípade dobrovoľníckej činnosti, kedy poukazujete 3% aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti).