O nás

Zameranie súboru

Detský folklórny súbor Vienok vznikol v roku 1968 vo vtedajšom Dome pionierov a mládeže. Od začiatku stojí na čele Mgr. art. Helena Jurasovová-Blahová, ktorá dala súboru jeho smerovanie od začiatku, kedy bol jediným detským tanečným súborom v Bratislave a dáva mu jasný smer po celé roky jeho existencie. Súbor sa, samozrejme, vyvíjal, pri svojom vzniku mal len okolo 20 detí, niekoľko programových čísel, a to aj nefolklórneho zamerania. Avšak hravosť, bezprostrednosť detí na scéne, tak príznačná pre Vienok, sa tiahne po celé roky jeho existencie. Ako súbor z Bratislavy sa od začiatku snažil vo vojich tancoch spracovávať tradície z regiónov západného Slovenska, Záhoria, okolia Bratislavy, resp. mestský folklór. A nakoniec Záhorie, ako kraj najbližší zakladateľke súboru, sa stal nosným regiónom súboru.

História

Od roku 1978 do roku 2013 sídlil v priestoroch Apolloklubu a jeho hlavným garantom a sponzorom bol Slovnaft. Súbor za roky svojej existencie vyrástol na popredný bratislavský folklórny kolektív so širokou členskou základňou, bohatým repertoárom a krojovým parkom. Vedie svojich členov k láske k ľudovým tradíciám. Počas svojej dlhoročnej činnosti sa stal niekoľkonásobným laureátom celoslovenských súťažných prehliadok detských folklórnych súborov. Od roku 2013 sídli v Univerzálnom dome tanca v Krasňanoch a po 35 rokoch zmenil nácvičné priestory. V roku 2016 súbor založil svoju detskú ľudovú hudbu, v ktorej hrajú tanečníci súboru. Hudbu vedie Ing. Rastislav Borovský. Z iniciatívy pána Andreja Vladyku zasa vznikla v roku 2015 tanečná skupina „Staré vínko“, kde tancujú rodičia našich detí a bývalí členovia súboru.

Členská základňa, repertoár

Dnes súbor každoročne navštevuje okolo 125 detí vo veku od 5 do 18 rokov, ktoré pracujú v šiestich vekových skupinách. Súbor má v repertoári choreografie z rôznych regiónov Slovenska, napríklad zo Zemplína, Šariša, Oravy, Terchovej, Podpoľania, Ponitria, Myjavy či Horehronia. Pre súbor je príznačná komplexná múzická výchova, založená na prepojení tanečného, speváckeho a hereckého prejavu, vďaka čomu dostali deti možnosť účinkovať v predstaveniach opery i činohry SND, ako Ženský zákon, Krútňava, Predaná nevesta a podobne. Repertoár zo Záhoria, ktorý je stále najväčšou mierou obsiahnutý v programe, je realizovaný na základe vlastných výskumov. Piesne pochádzajú zo spevníkov Dr. Janka Blaha, rodáka zo Skalice, zberateľa ľudových piesní a otca Heleny Jurasovovej-Blahovej.

Vo Vienku sa vystriedalo už okolo 1 000 detí, dnes je to už druhá generácia Vienkarov. Mnohé z nich vodia dnes do Vienku svoje deti a folklór im prirástol k srdcu na celý život. Úspechy našich odchovancov možno vidieť na predstaveniach Lúčnice, SĽUK-u, Gymniku, Techniku, Ekonómu, ale aj v SND a na iných profesionálnych scénach.

Činnosť a úspechy

Počas svojej dlhoročnej činnosti dosiahol súbor významné úspechy na domácich a zahraničných podujatiach. Vienok účinkoval na mnohých významných domácich festivaloch – Východná, Detva, Myjava, Likavka, Strážnica, Detský Prešov, kde získal významné ocenenia, napr. striebornú medailu FF Východná, 10-krát získal hlavnú cenu na celoslovenskej prehliadke detských kolektívov v Prešove. Naposledy v roku 2005 sa stal laureátom detského folklórneho festivalu na Likavke. Ľudová hudba Vienok v roku 2018 získala zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú súťaž detských ľudových hudieb.

Vienok v zahraničí

V zahraničí reprezentoval Slovensko na medzinárodných folklórnych festivaloch: Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Anglicko, Taliansko, Juhoslávia, Švajčiarsko, Fínsko, Francúzsko, Kanada, Turecko, Maroko, Nemecko, Portugalsko, Macedónsko. Počas svojej existencie súbor zaujal popredné miesto medzi detskými folklórnymi súbormi v Bratislave, ale aj na Slovensku. Udržiava si stále vysokú umeleckú úroveň, každoročne vytvára nové choreografické celky, vychováva množstvo šikovných mladých ľudí, ktorí pokračujú v začatej činnosti v mládežníckych súboroch, v umeleckých školách, na konzervatóriu, na VŠMU, v opere, činohre a balete SND.

Letné tábory

Od roku 2001 DFS Vienok organizuje každoročne detské folklórne tábory. Tábory sú tiež zamerané na výuku regionálnych tancov, zvykov, piesní ako tanečné domy. Deti sa oboznamujú s množstvom zaujímavostí z jednotlivých regiónov so zameraním na ľudové tradície, tanečné ľudové zábavy a hry. Počas 10 dní tábora pod odborným pedagogickým vedením sa deti oboznamujú v kocke s regionálnymi tancami a zvykmi Slovenska. Nácviky vedú odborníci z VŠMU, katedry etnografie FF UK, poslucháči konzervatória a taneční pedagógovia z Lúčnice, Gymniku a SĽUK-u. Letných táborov sa zúčastňuje približne 65 – 70 detí pod vedením 15 – 17 vedúcich.

A na koniec

Ľudový tanec ako zaujímavý druh pohybovej aktivity pre mládež, ale aj dospelých, je nosnou činnosťou súboru Vienok so zreteľom na zachovávanie našich tradícií. Okrem scénického uvádzania našich programov pre širokú verejnosť zapájame interaktívne programy pre všetkých, ktorí majú radi ľudový tanec, pieseň a radi sa zabavia pri ľudovej hudbe.

Pedagógovia

Mgr. Jana Blahová – bývalá členka Vienku
Tereza Bodnárová – študentka VŠMU, členka US Lúčnica  
Jakub Sobolič – bývalý sólista Vienku, člen US Lúčnica
Ing. Rastislav Borovský – vedúci ľudovej hudby

Kroje

Helena Štiffelová
Katarína Čavošová
Andrea Krekáňová
Monika Kretová
Zuzana Gondová
Jana Borovská
Monika Šimonovičová

Web

Jakub Sobolič
Tomáš Odráška