Ponúkame...

Súbor Vienok ponúka pre širokú verejnosť, pre milovníkov ľudovej piesne a folklóru, pre Vašu zábavu a potešenie, pre voľné chvíle, ale aj pre reprezentáciu Slovenska v zahraničí, pre reprezentáciu Vašej spoločnosti kultúrny program podľa Vašich požiadaviek zo svojho bohatého repertoáru:

 • jubileá
 • výročia
 • plesy a zábavy
 • mikulášske a fašiangové posedenia
 • programy pre deti
 • výchovné koncerty
 • majálesy
 • rôzne príležitosti podľa dohody.

 

Vo svojom repertoári máme piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. V programe súboru nájdete jarné detské hry z okolia Nitry a Vajnor, párové tance z Ponitria, Záhoria, Oravy, Šariša, Myjavy, dievčenské chorovody a kolesové tance zo Záhoria, Terchovej a okolia Nitry, zvykoslovné pásma Na Luciu, Fašiangy, Vianočné koledy zo Záhoria, Vynášanie Moreny, Letečka, scénické spracovanie vandrujúcich remeselníkov a tradičného jarmoku na Záhorí a ukážky mestského folklóru. V programoch spolupracuje s rôznymi ľudovými hudbami, respektíve používa svoj kvalitný playback, alebo halfplayback podľa požiadaviek a ekonomických podmienok objednávateľa.
Môžeme pre Vás pripraviť celovečerný program, ale aj krátke vystúpenie. V programe uvádzame aj sólové piesne detských spevákov so sprievodom ľudovej hudby alebo harmoniky. Presvedčte sa, že bezprostredný kontakt našich detí (vo veku od 5 do 17 rokov) s divákmi je jedinečných zážitkom pre všetkých.

Potulky Slovenskom

USB

Vienok je môj život

Kniha

Záhorácke pjesničky

CD

CD Vienok

CD

Rok vo Vienku

DVD

Výchovný koncert

Súbor Vienok ponúka pre deti základných a materských škôl výchovný koncert, počas ktorého vám malí interpreti prostredníctvom spevu a tanca predstavia rôzne regióny Slovenska, napr. Oravu, Zemplín, Šariš, Terchovú, Myjavu, Ponitrie, Podpoľanie alebo Záhorie.
Konferenciérka v sprievodnom slove jednoduchou, ale pútavou formou priblíži jednotlivé programové čísla, porozpráva o pestrých krojoch, v ktorých deti vystupujú, aj o zvykoch a zaujímavostiach jednotlivých tanečných oblastí Slovenska.
Vo svojom programe máme aj ukážku mestského folklóru s názvom Prešporskí kominári. Zaujímavá je hlavne tým, že v nej malí tanečníci stepujú.

Dĺžka trvania výchovného koncertu je 45 minút, resp. podľa dohody. Vystúpenie sa koná od 9.00 hod. do 9.45 hod. alebo od 10.00 hod. do 10.45 hod. Cena je 2 € resp. 2,50 € za 1 detského diváka.

Technické požiadavky:

 1. Priestor na tanec aspoň 10 x 10 m, (napríklad vestibul, telocvičňa…) + priestor pre divákov – žiakov v čo najväčšom možnom počte.
 2. Ozvučenie – veľké reproduktory, 5 x mikrofón na stojanoch, poprípade CD- prehrávač. V prípade, že ozvučenie nemáte, zabezpečíme ho my.
 3. Šatne, resp. priestor na prezlečenie pre cca 30 detí.

Bábiky

Hry a tance z okolia Skalice (západné Slovensko)

Čardáš

Párový tanec z Ponitria (západné Slovensko)

Danaj

Párové tance zo Strážnice, spoluúčinkuje TS Staré vínko (Strážnica – Južná Morava)

Ďitiská z Habury

Kolomyjky z obce Habura (Zemplín – východné Slovensko)

Fašančáre

Fašiangové zvykoslovné tanečné pásmo v maskách zo Záhoria (západné Slovensko)

Frajírske pjesničky

Rozkazovačky pred muzikou z okolia Skalice (západné Slovensko)

Góralski

Tanec obyvateľov Suchej hory (severné Slovensko)

Jak Skaličané k trdelníku došli

Tanečný obrázok o grófovi Gvadányim, ktorý priniesol trdelník do Skalice zo Sedmohradska

Kačacia fontána

Povesť o skamenelých prešporských chlapcoch, pastieroch kačíc pri Dunaji

Karička

Dievčenský kolesový tanec zo Zemplína (východné Slovensko)

Kerí pres kerého

Vrcená, mazurka a verbunk z Kuklova, Čár a Brodského (Záhorie – západné Slovensko)

Koledníci

Vianočné hudobno-tanečné pásmo zo Záhoria (západné Slovensko)

Koleso

Dievčenský kolesový tanec z Dražoviec (Ponitrie – západné Slovensko)

Kráľovničky

Dievčenský chorovod z Mokrého Hája (západné Slovensko)

Letečko z Vajnor

Jarné zvykoslovné pásmo pri chodení s lesolou z Vajnor (okolie Bratislavy)

Lucia

Zvykoslovné pásmo na Luciu (13. 12), čarovanie dievčat, chodenie tajomnej Lucie z Mokrého Hája (západné Slovensko)

Malá svadba u Hrebíčkov

Svadobné hudobno-tanečné zvykoslovné pásmo zo Skalice s použitím bábok (západné Slovensko)

Morena, Morena

Pásmo jarných chorovodov a typických tancov z lubinských kopaníc

Na grúni

Tance pastierov z Podpoľania (stredné Slovensko)

Na Helišku

Detské jarné hry na Helišky, čížička, zajačikov a kačičky z Vajnor (okolie Bratislavy)

Na prvom slnku

Detské jarné hry pri pasení husí z Ponitria (západné Slovensko)

Okolo Kálnice

Polka, lašunk, čardáš, uklakovaná a sellácka spod Považského Inovca (západné Slovensko)

Párové tance z Myjavy

Typické párové tance – starobabská, verbung, uklakovaná, hustí a chlapčenský širákový (západné Slovensko)

Pozdrav zo Šariša

Typické párové tance zo Šarišských Draviec (východné Slovensko)

Prešporskí kominári

Remeselnícky tanec stepujúcich kominárov a kominárok (okolie Bratislavy)

Pri basičke

Žartovný dievčenský tanec z Terchovej (stredné Slovensko)

Remeselníci vandrovníci

Chlapčenské hry na remeslá zo Záhoria (západné Slovensko)

Ruženka

Detské hry z Račišdorfu (Rača – okolie Bratislavy – západné Slovensko)

Telgártske kolesá a Čardáš

Dievčenský párový tanec (Horehronie)

Trontatáši

Chlapčenské hry na vojakov zo Záhoria (západné Slovensko)

Turci

Fašiangový tanec chlapcov zo Šaštína (Záhorie – západné Slovensko)

Varajkový

Chlapčenská hra s vareškami zo Skalice (západné Slovensko)

Verbunk a čardáš zo Zámutova

Naštudované podľa manželov Morongovcov (Zemplín – východné Slovensko)

Vodníci - Topielci - Vizi Manók

Pokračovanie úspešných vodníkov, ale tentokrát nie len zo Záhoria

Vodníci - Trajlinci

Hra na vodníkov z Moravského sv. Jána (Záhorie – západné Slovensko)

V Sliačoch na záhumní

Hry a tance z Liptovských Sliačov (Liptov – východné Slovensko)