Konkurz

Konkurz do tanečnej zložky súboru - každoročne koncom septembra

1.

Deti sú prijaté na skúšobnú dobu do konca kalendárneho roku, skúšobná doba sú tri mesiace. Po absolvovaní prehrávok sa rozhodne o ďalšom pokračovaní v prípravke, respektíve preradení do vyššej skupiny.

2.

Členský poplatok za skúšobnú dobu treba uhradiť najneskôr do prvého nácviku prevodovým príkazom na účet súboru; do účelu platby sa uvádza meno a priezvisko dieťaťa + členské sk. doba. Výška poplatku je uvedená každoročne v podmienkach prijatia, a to cca 20,- € mesačne.

3.

Na nácviky si treba nosiť cvičky (nie tenisky), cvičný úbor (dievčatá: dres + sukňa, chlapci: tričko + tenké tepláky) a u dievčat treba dbať na úpravu vlasov.

4.

Kto z prijatých detí do uvedených termínov neuhradí poplatok, respektíve sa nedostaví na prvý nácvik bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí automaticky vyradený.

5.

Po absolvovaní prehrávok sa rodičia dieťaťa stávajú členmi občianskeho združenia Vienok so všetkými jeho právami a povinnosťami podľa stanov združenia. Stanovy OZ a organizačný poriadok súboru dostane každý rodič k dispozícii na riadnom valnom zhromaždení vždy začiatkom kalendárneho roka.